Ocena brak

Czynniki ryzyka rozwojowej dysplazji stawu biodrowego

Autor /kulka Dodano /20.12.2013

Czynnikami ryzyka nazywamy okoliczności i objawy, •"órych występowanie zaobserwowano u dzieci z roz-

- oiową dysplazją stawu biodrowego. Choć znaczenie : zynników ryzyka jest dyskutowane, to jednak więk-'Zość autorów uznaje ich istotne, pomocnicze znacze-rae w diagnostyce dysplazji stawu biodrowego. Najbardziej znane czynniki ryzyka dysplazji stawu biodrowego to:

•    położenie miednicowe,

•    płeć żeńska,

•    dodatni wywiad rodzinny,

•    deformacje kończyn dolnych, np. stopa koń-sko-szpotawa,

•    efekty ciasnoty wewnątrzmacicznej (ang. moulded babycrowding phenomenon): masa powyżej 4000 g, kręcz szyi mięśniopochodny, wrodzone przywiedzenie przodostopia, małowodzie, asymetria ustawienia kończyn dolnych w stawach biodrowych (ustawienie przywiedzeniowe jednej kończyny i odwiedzeniowe drugiej).


 

Podobne prace

Do góry