Ocena brak

Czynniki odpowiedzialne za rozwój osobowości w ujęciu Murraya - Kompleks kastracyjny

Autor /Poldek Dodano /05.07.2011

Tak, jak u Freuda. Wg Murraya dla rozwoju osobowości znaczenie mają determinanty genetyczno – maturacyjne, które są związane z procesem dojrzewania. Uważa on, że procesy genetyczno – maturacyjne są odpowiedzialne za programowane następstwa „er”, jakie można wyróżnić w życiu jednostki.

M. uważa, że w pierwszej erze obejmującej; dzieciństwo, wiek dojrzewania i młody wiek dojrzały, metabolizm góruje nad katabolizmem (etap metaboliczny). W drugiej erze – wieku średnim – występuje równowaga między metabolizmem a katabolizmem. W erze ostatniej – starości – dominuje katabolizm nad metabolizmem (anabolizmem).

M. preferuje model metaboliczny.

Podobne prace

Do góry