Ocena brak

Czynniki odpowiedzialne za rozwój osobowości w ujęciu Murraya

Autor /Poldek Dodano /05.07.2011

Murray uważa, że bardzo istotna jest przeszłość, w efekcie kluczowe znaczenie przy omawianiu rozwoju osobowości mają kompleksy niemowlęce,. Są to pozostałości wczesnych zdarzeń, niemowlęcych doświadczeń, które mają rozległy wpływ na późniejsze życie. Zakłada się, że wszyscy ludzie mają „kompleksy” o różnym stopniu natężenia i jedynie w skrajnych przypadkach jest to coś anormalnego. W ujęciu M. kompleks jest to „trwały integrat, który wyznacza w sposób nieświadomy przebieg późniejszego rozwoju”.

Oprócz tego ważne są determinanty społeczno – kulturowe. M. w przeciwieństwie do większości psychoanalityków, przyznaje czynnikom środowiskowym ważną rolę w rozwoju osobowości. Ponadto twierdzi, że nie można właściwie zrozumieć przebiegu rozwoju bez znajomości warunków społecznych, w których ten proces zachodzi. Z tym wiąże się proces socjalizacji. M. uważa, że osobowość człowieka jest swojego rodzaju kompromisem między własnymi impulsami danej jednostki a wymaganiami i interesami innych. Te wymagania innych ludzi są reprezentowane zbiorowo przez instytucje i wzorce kulturowe oddziałujące na daną jednostkę. Elementem niezbędnym do osiągnięcia socjalizacji jest ukształtowanie właściwego superego. Poza tymi determinantami jest uczenie się, które polega na odkrywaniu tego, co prowadzi do przyjemności a co do przykrości, na odkrywaniu źródeł przyjemności.

Należy zwrócić uwagę również na niepowtarzalność, chodzi tutaj o niepowtarzalność każdej osoby i każdego zachowania oraz na procesy nieświadome.

Podobne prace

Do góry