Ocena brak

CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE JAKOŚĆ TOWARÓW - Zabiegi i zaniedbania pielęgnacyjne

Autor /Elig Dodano /28.05.2013

Poprzez zabiegi zabezpieczające i pielęgnacyjne, kontrolę warunków magazynowania, dobre opakowanie i odpowiedni transport można zapobiec wielu niekorżystnym zmianom w towarach. Zabiegi zabezpieczające i pielęgnacyjne to przede wszystkim ochrona towarów przed narażeniami mechanicznymi i atmosferycznymi w procesach transportu i przeładunków, duża znajomość rzeczy i troska w procesach magazynowania, utrzymywanie idealnego porządku i czystości na całej drodze przebiegów towarowych i stosowanie niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych, o ile są one przewidziane dla konkretnych towarów lub grup towarowych.

Szczególnie duże znaczenie ma utrzymywanie w magazynach optymalnej dla różnych towarów temperatury i wilgotności względnej powietrza oraz przeciwdziałanie szkodom i destrukcji wyrządzanym przez czynniki biotyczne poprzez racjonalne prowadzenie dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji. Wskazówki dotyczące warunków przechowywania i przeprowadzania niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych ujęte są w normach przedmiotowych dla poszczególnych wyrobów.

Wilgotność względną powietrza i temperaturę można w magazynach regulować za pomocą odpowiedniej wentylacji (w tym także umiejętnego wietrzenia), urządzeń grzewczych i chłodniczych. Nowoczesne magazyny wyposażone są w specjalne urządzenia klimatyzacyjne, pozwalające na utrzymywanie w nich temperatury i wilgotności względnej powietrza na dowolnym, stałym poziomie. Wilgotność względną powietrza i temperaturę kontroluje się stale. Do określania wilgotności w magazynach dawnego typu służą najczęściej higrometry włosowe albo psychrometry. W magazynach nowoczesnych warunki te są regulowane i kontrolowane automatycznie.

Higrometr włosowy jest przyrządem, w którym wykorzystuje się higroskopijne właściwości odtłuszczonych włosów ludzkich. Higroskopijność ta wynosi ponad 40%. Pod wpływem wchłanianej wilgoci włosy pod działaniem odpowiedniej sprężynki rozciągają się, a efekt tego wydłużenia przenoszony jest na wskazówkę, pozwalającą bezpośrednio odczytać na skali higrometru aktualny stan wilgotności względnej powietrza. Dokładność pomiaru mieści się w granicach ±5% wilgotności względnej. Higrometry włosowe nadają się do pomieszczeń o dużych wilgotnościach względnych (np. chłodni). Są także wrażliwe na działanie pyłów.

W magazynach towarowych częściej używane są psychrometry Augusta. Wykorzystuje się w nich różnice szybkości parowania wody zależnie od wilgotności względnej powietrza i temperatury oraz związane z parowaniem pochłanianie ciepła. W skład psychrometeru wchodzi termometr suchy oraz tzw. termometr mokry, tj. zwilżany wodą za pomocą bawełnianej otuliny. Różnica pomiędzy wskazaniami obu termometrów - tzw. różnica psychrometryczna jest miarą względnej wilgotności powietrza. Stan tej wilgotności odczytuje się pośrednio z tabeli psychrometrycznej umieszczonej na psychrometrze lub obok niego.

Oprócz psychrometru Augusta używane są też psychrometry aspiracyjne Assmanna, w których za pomocą małego wentylatora uzyskuje się wymuszony przepływ powietrza.

W pomieszczeniach, w których przechowuje się towary szczególnie wrażliwe na wilgoć (np. cukier, sól) wskazana jest rejestracja ciągła wilgotności względnej powietrza. Stosuje się wtedy higrometry samorejestrujące, tzw. higrografy dobowe lub tygodniowe. Na obracany mechanizmem zegarowym bęben nakłada się specjalny arkusz, na którym wskazówka higrometru zakończona pisakiem kreśli w sposób ciągły wykres wilgotności względnej powietrza. Wydruk arkusza umożliwia odczytanie stanu tej wilgotności z bardzo dużym przybliżeniem czasu.

Często używane są również termohigrografy, tj. przyrządy do jednoczesnej rejestracji ciągłej zarówno temperatury, jak i wilgotności względnej powietrza. Odrębne 2 wskazówki nanoszą na arkusz stany tych parametrów.

Pomiarów temperatury dokonuje się za pomocą odpowiednio rozmieszczonych termometrów rtęciowych, spirytusowych lub innych. W wypadku towarów szczególnie wrażliwych na określone niskie lub podwyższone temperatury używa się termometrów minimalnych lub maksymalnych. Niekiedy obok pomiaru temperatury w pomieszczeniach niezbędne jest także ustalanie jej wartości w głębi masy towarowej. Jest to ważne w wypadku towarów podatnych na sa-mozagrzewanie się lub na samozapłon (np. węgiel, zboże, mączka rybna i inne). Do tego celu używa się specjalnych termometrów zgłębnikowych.

Podobne prace

Do góry