Ocena brak

Czynniki kształtujące równowagę bilansu płatniczego w długim okresie

Autor /Patryk0909 Dodano /05.01.2012

Czynniki wpływające na równowagę bilansu w długim okresie dzielimy na wewnętrzne (popytowe i podażowe) i zewnętrzne.

Do wewnętrznych popytowych należą:

1.stopa wzrostu gospodarczego,

2.stopa oszczędzania (determinuje wielkość i dynamikę popytu, stopień pochłaniania podaży przez popyt wewnętrzny; od niej zależy wartość inwestycji i efektów mnożnikowych),

3.źródła wzrostu gospodarczego (inwestycje krajowe, wydatki budżetowe, export),

4.sposoby i proporcje finansowania inwestycji krajowych (w części z oszczędności wewnętrznych, a w części z kapitału zagranicznego).

Do wewnętrznych podażowych zaliczane są:

1.relacja między stopą wzrostu produkcji na rynek wewnętrzny;

2.relacja między stopą wzrostu produkcji konkurującej z importem, a stopą wzrostu produkcji kierowanej na rynek wewnętrzny;

3. zmiany udziału importowanych surowców i półfabrykatów w produkcji globalnej.

Do grupy czynników zewnętrznych, właściwie o wadze międzynarodowej należą:

1.zmiany poziomu cen krajowych w stosunku do cen zagranicznych (zmiany cenowych terms of trade),

2.miany poziomu realnego kursu walutowego w stosunku do tendencji inflacyjnych w świecie;

3.zmiany poziomu i struktury konkurencyjności danego kraju w skali międzynarodowej przy uwzględnieniu skutków postępu technicznego i długookresowych tendencji rozwojowych popytu światowego (na poprawę sytuacji w bilansie wpływa wzrost poziomu i struktury międzynarodowej konkurencyjności).

Podobne prace

Do góry