Ocena brak

Czynniki fizyczne - mechanizm działania czynników fizykalnych.

Autor /toipapquatand Dodano /10.08.2006

Fizykoterapia jest działem lecznictwa, który ma duże zastosowanie w kosmetyce. Gabinety kosmetyczne, gabinety odnowy biologicznej są wyposażone w specjalistyczną aparaturę do zabiegów fizykalnych. Znajomość czynników fizycznych wraz z ich oddziaływaniem na organizm człowieka decyduje o gruntownym wykształceniu i zastosowaniu wiedzy w praktyce.

Czynniki fizykalne mogą być naturalne lub sztuczne, wytworzone przez odpowiednie generatory. Do naturalnych czynników fizykalnych należą czynniki fizyczne biosfery, czyli sfery, w której rozwija się życie zwierzęce i roślinne. Należą do nich:
oddziałujące na ustrój ludzki czynniki termiczne
promieniowanie słoneczne
elektryczność
ciśnienie atmosferyczne
ruchy i wilgotność powietrza.

Różne postacie energii, będące czynnikami fizycznymi, można w zależności od ich właściwości podzielić w następujący sposób:
czynniki termiczne ? bodźcem jest energia cieplna przekazywana organizmowi drogą przewodzenia, przenoszenia lub promieniowania oraz wytworzona w tkankach przez pola elektromagnetyczne wielkiej częstotliwości albo ultradźwięki;
czynniki fotochemiczne ? zależą one od reakcji fotochemicznych, zachodzących w tkankach pod wpływem promieniowania nadfioletowego;
czynniki elektrokinetyczne ? występują w przypadku działania na tkankę nerwową i mięśniową impulsowych prądów elektrycznych;
czynniki elektrochemiczne ? są następstwem przepływu przez tkanki prądu elektrycznego, powodującego między innymi przemieszczenie zawartych w nich jonów oraz zmianę chemizmu tkanek;
czynniki mechaniczne ? są wywołane działaniem mechanicznym kąpieli, natrysków lub masażu;
czynniki kinetyczne ? działają na organizm w czasie wykonywania ćwiczeń ruchowych.

Mechanizmem działania bodźców fizykalnych na organizm człowieka są reakcje miejscowe ? występujące w miejscu działania energii oraz reakcje ogólne ? będące odpowiedzią całego organizmu lub niektórych jego jego układów na bodziec fizyczny.
1.Reakcje miejscowe:
bodźce fizykalne działając na skórę powodują:
- zmiany naczynioruchowe
- zmiany przepuszczalności ścian naczyń
- zwiększenie dostarczania tlenu, substratów energetycznych
- zwiększenie wydalania odpadowych produktów przemiany materii
- zmiany funkcji gruczołów łojowych i potowych
- przyśpieszenie procesów przemiany materii
2.Reakcje ogólne:
- poprawa wydolności ogólnej i odporności.

Odczyn występujący w tkance w wyniku zadziałania na nią określonej postaci energii zależy od:
ilości energii
czasu działania energii
właściwości tkanki
Jeśli natężenie danego czynnika fizykalnego jest małe, a czas jego działania krótki, to odczyn jest minimalny lub nie występuje wcale. Dlatego w celu uzyskania odczynu konieczne jest dostarczenie do tkanki określonej ilości energii o której decyduje jej natężenie i czas działania.
Najmniejszy stwierdzalny odczyn nazywa się odczynem progowym.

Podobne prace

Do góry