Ocena brak

CZYNNIK Rh (układ grupowy Rh)

Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013

Grupa silnych antygenów powierzchniowych krwinek czerwonych. Składa się z 6 podstawowych antygenów C, D, E, c, d, e kodowanych przez osobne geny, z których C, D, E są genami dominującymi, natomiast c, d, e są genami recesywnymi. Odziedziczona kombinacja (Cc, Dd, Ee) decyduje o fenotypie antygenów tworzonych knwinek.

Obecny u ok. 85% populacji kaukaskiej (Rh+, Rh - dodatnich), antygen D powoduje w surowicy osobników Rh- (R/i - ujemnych) pojawianie się przeciwciał anty-Rh. Nazwa antygenu pochodzi od nazwy małpy wąskonosej Macacus rhesus, u której został odkryty po raz pieiwszy (1939, Philip Levine i R. E. Stetson).

W przypadku niezgodności układów Rh u matki (Rh-) i płodu (Rh+) mamy do czynienia z tzw, konfliktem serologicznym, w którym matka po pierwszej immunizacji (kontakcie, w przypadku poronienia, ciąży pozamacicznej lub cięcia cesarskiego) rozpoczyna wytwarzanie przeciwciał (z grupy IgG) przeciwko antygenom krwinek płodu. Dla pierwszego dziecka jest to nieszkodliwe, dopiero ponowna immunizacja matki (np. w kolejnej ciąży) prowadzi do odpowiedzi immunologicznej, w której przenikające przez łożysko przeciwciała prowadzą do hemolizy (rozpadu) krwinek u kolejnego dziecka.

Całkowity brak ekspresji antygenów Rh powoduje przewlekłą niedokrwistość hemolityczną i skrócony czas iycia krwinek u osób obarczonych tym defektem (Rh nuli).

Podobne prace

Do góry