Ocena brak

Czym zajmuje się ortopedia?

Autor /Nelly Dodano /31.01.2012

Pracę chirurga ortopedy można porównać z pracą mechanika; zajmuje się on układem motorycznym. Zadaniem ortopedy jest korygowanie wad spowodowanych chorobą lub uszkodzeniami mechanicznymi.
Jak olbrzymia budowla, na przykład drapacz chmur, potrzebuje nadzoru zespołu fachowc­ów, przez których jest utrzymywana i remon­towana, tak ludzki organizm potrzebuje czasem pomocy rozmaitych specjalistów. Chirurg ortopeda specjalizuje się w dziedzinie budowy i funkcjono­wania układu kostnego wspierającego cale ciało, oraz stawów łączących poszczególne kości - wraz z więzadłami i chrząstkami, a także mięśni i ścię­gien wprawiających kości w ruch. Słowo „ortope­dia" zostało wprowadzone w połowie XVIII wieku przez Nicolasa Andre, profesora medycyny z Pa­ryża jako nazwa dziedziny wiedzy obejmującej leczenie kości i problemy związane z nieprawidło­wościami budowy szkieletu u dzieci, jak zdefor­mowana stopa albo skrzywienia kręgosłupa.
W dniu dzisiejszym w ramach ortopedii wyko­nuje się szeroki zakres zabiegów chirurgicznych i kuracji kości, stawów i mięśni u ludzi należących do wszystkich grup wiekowych. Problemy, który­mi zajmują się chirurdzy ortopedzi, to m.in.:

• Złamane kości
• Skręcone stawy
• Zerwane i naciągnięte mięśnie i ścięgna
• Zerwane i naciągnięte więzadła
Deformacje kości i stawów wywołane chorobą, jak przewlekłe zapalenie stawów, zrzeszotnienie kości (osteoporoza) czy infekcje
• Schorzenia pleców i kręgosłupa
• Transplantacje stawów
• Wrodzone deformacje szkieletu, mięśni i sta­wów - takie jak dysplazja stawu biodrowego.

W przeszłości powszechnie występujące cho­roby zakaźne, takie j ak gruźlica i polio, prowadzi­ły do uszkodzenia układu kostnego. W większości krajów rozwiniętych choroby te są obecnie rzad­kie a ortopedzi leczą raczej złamane kości i inne dolegliwości będące skutkami wypadków.
Ortopedia jest specjalizacją wymagającą od le­karzy siły fizycznej. Kości są bardzo twarde; stawy są silnie spajane przez więzadła; mięśnie stawiają duży opór przy próbach manipulowania kończy­nami. Chirurg ortopeda wykorzystuje w swojej pracy narzędzia w rodzaju elektrycznych pił do cię­cia kości, obracających się osełek i szlifierek, sznu­rów i bloków do naciągania kończyn i kręgosłupa; tarcz, nakrętek i szpilek wykonanych ze specjal­nych metali i plastiku, a także szyn i gipsu do usztywniania części ciała. W pracy tej potrzebna jest także duża precyzja. Delikatna siatka nerwów i naczyń krwionośnych przebiega wokół całego ciała i trzeba ją chronić przed naruszeniem; jest to warunek powrotu do zdrowia.

Podobne prace

Do góry