Ocena brak

Czym się różni weksel własny od trasowanego?

Autor /Romuald Dodano /21.12.2011

Weksel jest dokumentem zobowiązującym wystawcę lub wskazaną przez niego osobę do bezwarunkowego zapłacenia określonej kwoty pieniężnej w oznaczonym terminie. Różnica pomiędzy wekslem własnym, a trasowanym polega na tym, że:

- w przypadku weksla własnego (sola) wystawca zobowiązuje się do zapłaty;

- w wekslu trasowanym, zwanym również ciągnionym (trata), wystawca zleca wskazanej osobie zapłacenie określonej kwoty.

W wekslu własnym występują dwie osoby: wystawca jest płatnikiem, na rzecz remitenta. Natomiast weksel trasowany jest poleceniem ciągnionym przez wystawcę weksla (trasanta), na płatnika (trasata), który ma zapłacić remitentowi (beneficjentowi) kwotę wymienioną w tracie. Jednak zobowiązanie trasata powstaje dopiero po wyrażeniu przez niego akceptu tego polecenia zapłaty. W wekslu trasowanym występują więc co najmniej trzy osoby.

Podobne prace

Do góry