Ocena brak

Czym się różni informacja cyfrowa od analogowej?

Autor /Chaim Dodano /31.01.2012

Technika cyfrowa zamienia informacje na impulsy, które można łatwo przetwarzać. Systemy cyfrowe stanowią podstawę działania komputera. Technika cyfrowa to także płyty kompaktowe, CD-ROM-y i DVD.
Informacje można zapisywać analogowo bądź cyfrowo. Informację zapisaną cyfrowo najle­piej przedstawić jako ciąg liczb, podczas gdy informacja zapisana analogowo ma formę modu­lowanej fali zapisywanej w postaci wykresu.
Działanie układu cyfrowego można zobrazować na przykładzie lampy elektrycznej, którą można włączyć bądź wyłączyć, jednak nie można ustawić w jakimkolwiek stanie pośrednim. Każdy z tych dwóch stanów może być reprezentowany liczbą -niech „0" oznacza wyłączoną lampę, a „1" włączo­ną. Istnieją tylko dwa stany lampy, przeto działa ona w systemie binarnym, czyli dwójkowym.
Większość zjawisk, prawie cały otaczający nas świat, ma naturę raczej „analogową" niżeli cyfro­wą. Zwykle przedmioty mogą znajdować się w wielu stanach pośrednich. Mówimy wręcz o nie­skończonej ilości możliwych stanów. Przykładem niech będzie temperatura, która może zmieniać się w sposób ciągły, przyjmując dowolną wartość powyżej zera bezwzględnego. Temperatura ogrze­wanego obiektu nie podnosi się skokowo, na przy­kład co 0,1 °C, Najlepszym sposobem na przedsta­wienie zmian temperatury ciała w czasie będzie narysowanie wykresu, z ciągłą linią przechodzącą przez wszystkie temperatury pomiędzy najwyższą i najniższą z osiągniętych.
Również nasze mózgi są jakby naturalnie przy­stosowane do analizowania informacji „analogo­wych" - mózg jest „maszyną analogową". Kompu­tery i zawarta w nich elektronika są zaś cyfrowe -przeprowadzane przez nie operacje bazują na ist­nieniu dwóch stanów napięciowych: niskiego (0) i wysokiego (1). Dlatego też, aby maszyny takie mogły przetwarzać informacje, należy je wstępnie zapisać w formie cyfrowej.
Inną zaletą techniki cyfrowej jest jej bardzo duża odporność na zakłócenia. Sygnał analogowy może przyjąć dowolną wartość, stąd też niewielkie jego zmiany spowodowane szumem są trudne do od­dzielenia od sygnału „czystego". W układach cyf­rowych z kolei bardzo małe jest prawdopodobień­stwo zasadniczych zniekształceń sygnału. Nawet gdy pojawi się błąd, to istnieją jeszcze algorytmy sprawdzające, które potrafią go skorygować.

Podobne prace

Do góry