Ocena brak

Czym są zakłady rzemieślnicze?

Autor /road Dodano /31.01.2012

W wielu krajach, zwłaszcza arabskich i wschodnioazjatyckich, zakłady rzemieślnicze stanowią znaczną część przemysłu lekkiego. Bazary w tym rejonie świata wypełnione są nie tylko stoiskami z gotowymi wyrobami, ale również, a może przede wszystkim straganami, na których rzemieślnicy na miejscu wytwarzają różne produkty. Są wśród nich złotnicy, kaletnicy, stolarze, garncarze, tkacze, pro­ducenci dywanów i wyrobów z drewna. W pań­stwach europejskich oczywiście również istnieje jeszcze produkcja rzemieślnicza. Jednak w krajach rozwiniętych nastąpiła wyraźna selekcja w tym sektorze gospodarki i obecnie warsztaty rzemieśl­nicze bardziej przypominają pracownie artystyczne niż zakłady produkcyjne. Rzemieślnicy - artyści oprawiają obrazy, budują i naprawiają instrumenty muzyczne, tworzą wymyślne ceramiczne naczy­nia. Zdarzają się również zapaleńcy próbujący, mimo braku zbytu, zachować tradycyjne ludowe formy rzemiosła.

Podobne prace

Do góry