Ocena brak

Czym są Taksje

Autor /Oswald Dodano /13.10.2011

TAKSJE- reakcje na zmieniające się środowisko w postaci ruchów całego ciała u wolno żyjących jednokomórkowców. W zależności od działającego bodźca jest światło. Termotaksja- temperatura. Chemotaksja - związki chemiczne. Przykładem taksji jest dążenie eugleny do światła.

TROPIZMY- ruchy roślin wielokomórkowych, będące odpowiedzią na bodźce kierunkowe. Objawiać się to może wygięciem organizmów ( korzeni, liści, łodyg). Kierunek wygięcia organu zależy od kierunku działania bodźca. Jeżeli organ wygina się w kierunku działania bodźca- jest to tropizm dodatni, jeśli w kierunku przeciwnym - ujemny.Tropizmy są reakcją rośliny na bodźce działające jednostronnie. Kierowanie do światła określamy jako fototropizm, ruchy pod wpływem przyciągania ziemskiego to geotropizm, wzrost korzeni w kierunku bardziej wilgotnego podłoża to hydrotropizm.

DZIAŁAJĄCY BODZIEC RUCH

światło łodyga -tropizm +

korzeń- tropizm -

przyciąganie ziemskie korzeń- geotropizm +

łodyga- geotropizm -

woda korzeń- hydrotropizm +

łodyga- hydrotropizm - lub +

dotyk liść mimozy- tigmotropizm -

liść czepny- tigmotropizm +

NASTIE- ruchy organizmów wielokomórkowych związane z bezkierunkowym działaniem czynnika o zmiennym nasileniu. Kierunek wygięcia bądź skręcenia nie zależy jak w przypadku tropizmów od kierunku działającego bodźca, lecz od zmiany turgonu lub nierównomiernym wzrostem. Wyróżnia się sejsmonastię- ruch wywołany dotykiem ( liście mimozy), termonastje- otwieranie i zamykanie się kwiatów wskutek temperatury, fotonastje- ruch wywołany zmianami oświetlenia.

AUKSYNY- znajdują się w części wierzchołkowej roślin, powodują wzrost łodygi na długość. Wydłużanie komórek łodygi zależy od stężenia auksyn. Sprzyjają tworzeniu korzeni sadzonek, wywołują wytworzenie owocu bez zapłodnienia. Hamują rozwój pączków bocznych. Wpływają na ruchy roślin ( tropizmy)

HORMONY ROŚLINNE- to związki organiczne regulujące procesy wzrostu i rozwoju. Podobnie jak hormony zwierzęce przekazywane są przez systemy przewodzące z jednych do innych części roślin. Wystarczy ich bardzo mała ilość, aby regulować procesy życiowe całej rośliny. Do fitohormonów zaliczamy auksyny i gibereliny i cytokininy.

Podobne prace

Do góry