Ocena brak

Czym są rytuały inicjacyjne?

Autor /Hyrek Dodano /31.01.2012

Większość uroczystości religijnych ma wymiar zarówno indywidualny, jak i społeczny. Chodzi tli o te wydarzenia w życiu religijnym jednostki, które stanowią dla niej ważny moment w życiu, a jed­nak ich przebieg wyznaczany jest przez reguły na-rzucane przez całe społeczeństwo. Doskonałym przykładem takich właśnie uroczystości są rytuały inicjacyjne. Odgrywają one szczególnie istotną rolę w społeczeństwach pierwotnych, w których wstą­pienie w wiek dorosły, czyli dołączenie do grona pełnoprawnych członków społeczności (najczę­ściej szczepu bądź plemienia), jest najważniejszą chyba cezurą w życiu człowieka. Zwykle obrzęd inicjacyjny obejmuje próbę wytrzymałości i od­wagi - młody człowiek musi wykazać się męstwem i odpornością na ból. Nadludzkiej niemal wytrzy­małości wymaga monotonny i długotrwały Taniec Słońca wykonywany przez północnoamerykań­skich Indian. Tancerze, poprzez wysiłek fizyczny, starają się osiągnąć wyższy poziom świadomości. Uroczysty rytuał inicjacyjny towarzyszy również przyjęciom nowych adeptów do wielu tajnych sekt i organizacji.

Podobne prace

Do góry