Ocena brak

Czym są rośliny oleiste?

Autor /mela Dodano /31.01.2012

Wiele roślin, na przykład oliwki, przedstawia dla nas dużą wartość nie tylko jako źródło pożywienia, lecz również ze względu na pozyskiwane z nich oleje. Olej z roślin oleistych wykorzysty­wany jest w produkcji spożywczej, w gastronomii oraz w przemyśle.
Istnieje wiele sposobów wykorzystania roślin oleistych. Niektóre oleje roślinne używane są w przemyśle, wykorzystuje się je też jako surowce do produkcji takich artykułów, jak farby i kosmetyki.
O tym, jak wielką rolę odgrywają rośliny oleis­te w handlu międzynarodowym mogliśmy się prze­konać w 1993 roku, kiedy to między Stanami Zjed­noczonymi a EWG zrodził się konflikt dotyczący limitów produkcyjnych oleju rzepakowego - rzepak był jedną z roślin, których uprawa była bardzo opła­calna po obu stronach Atlantyku. Na rozstrzygnię­cie sporu trzeba było czekać kilka miesięcy. Do porozumienia doszło dopiero, kiedy kraje EWG zobowiązały się ograniczyć produkcję rzepaku i nie wprowadzać żadnych ograniczeń w imporcie tego produktu ze Stanów Zjednoczonych.
Od wielu już lat podejmowane są próby zastąpie­nia olejem pochodzenia roślinnego kurczących się zasobów ropy naftowej w produkcji paliw pędnych. W procesie produkcji paliw pochodzenia roślin­nego wykorzystuje się wszystkie części rośliny.

Większość olei pochodzenia roślinnego w tempe­raturze pokojowej występuje w postaci płynnej, jedynie niektóre, takie jak na przykład olej koko­sowy, mają postać stałą.
U większości roślin oleistych, takich jak soja, rzepak, słonecznik, olej znajduje się głównie w na­sionach (do 60 procent). Olej ten stanowi pewne­go rodzaju zapas dla nasion; dostarcza on energii niezbędnej w procesie kiełkowania. W innych, jak w przypadku oliwek, olej uzyskuje się z owoców. Rośliny oleiste rosną przede wszystkim w klima­cie gorącym, zwrotnikowym lub podzwrotnikowym. Niektóre uprawia się również w klimacie umiarkowanym - najbardziej rozpowszechnione w naszej strefie klimatycznej są rzepak, słonecz­nik, len i gorczyca.
Olej zawierają również orzechy niektórych drzew, zwłaszcza migdały i orzechy włoskie. Są dwa rodzaje migdałów, słodkie i gorzkie. Oba za­wierają olej, z tym, że z gorzkich należy najpierw usunąć substancje szkodliwe. Migdały gorzkie oprócz tłuszczu zawierają glukozę. Orzechy wło­skie zawierają procentowo mniej więcej tyle samo tłuszczu, co boczek.

Cztery rośliny oleiste - bawełna, kukurydza, soja i orzechy ziemne (arachidowe) są wszechstronnie użytkowe. Pożartym, że pozyskuje się z nich olej, wykorzystuje sieje również do wielu innych celów

Podobne prace

Do góry