Ocena brak

Czym są powierzchniowe prądy morskie?

Autor /Zemi Dodano /31.01.2012

Woda w oceanach niesiona jest również przez powierzchniowe prądy morskie, za powstanie któ­rych odpowiedzialne są stałe wiatry oraz ruch wi­rowy Ziemi.
W okolicach równika bardzo ciepłe powietrze rozpręża się i unosi do góry w wyniku czego pow­staje międzyzwrotnikowa strefa niskiego ciśnie­nia. Powietrze to odpływa na północ i południe ku zwrotnikom, gdzie opada, a następnie spływa z powrotem ku zwrotnikowej bruździe niskiego ciśnienia w postaci stałych wiatrów zwanych pasa­tami. Pod wpływem ruchu obrotowego Ziemi ule­gają one odchyleniu na prawo na półkuli północ­nej i na lewo na półkuli południowej. Stąd też przyjmują one kierunek północno-wschodni na północ od równika i południowo-wschodni na po­łudnie od niego.
Wiatry te wprawiają w ruch powierzchniowe warstwy wody, które pod ich wpływem przyjmu­ją w szerokościach równikowych kierunek ze wschodu na zachód. W zachodnich częściach oceanów potężne prądy równikowe trafiają na lądy w związku z czym rozgałęziają się i dopływają do wyższych szerokości geograficznych. Odpływ wody ze wschodnich części oceanów zostaje uzu­pełniony dopływem wody z wyższych szerokości oraz wodami głębinowymi.
Masy wody poruszające się w wyniku pływów morskich także tworzą prądy morskie, szczególnie w okresie wysokich i niskich stanów. Słynny Golfsztrom bierze swój początek pod tropikalnym nie­bem w Morzu Karaibskim, gdzie pasaty „wwie­wają" ciepłą wodę w głąb Zatoki Meksykańskiej, Następnie prąd kieruje się w stronę wschodniego wybrzeża stanów Zjednoczonych. Na wysokości Nowej Funlandii, rozgałęzia się i część jego wód formuje Prąd Północnoatlantycki, który przecina Atlantyk, aby dotrzeć do Grenlandii oraz północ­no-zachodnich wybrzeży Europy. Przez wieki Golfsztrom pomagał żeglarzom i marynarzom pły­nącym z zachodu na wschód.

Podobne prace

Do góry