Ocena brak

Czym są nowoczesne fermy hodowlane?

Autor /Timur Dodano /31.01.2012

W nowoczesnych fermach hodowlanych odży­wianie drobiu podlega ściśle określonym regułom, a dieta ptactwa bogata jest w białko, składniki mi­neralne i witaminę D, dzięki której skorupki jaja twardnieją. W pomieszczeniach dla zwierząt przez cały rok utrzymuje się warunki zbliżone do tych, które panują w okresie letnim. Zastosowanie tych rozwiązań przyczyniło się do podniesienia wydaj­ności produkcji jaj - wskaźniki wzrosły ze 100 do 250 jaj na jedną kurę w ciągu roku.
Metody gospodarki intensywnej stosuje się także w hodowli brojlerów, tj. ptactwa hodowanego dla pozyskania mięsa. Brojlery zabijane są zwykle mię­dzy 5 a 12 tygodniem życia, a zbliżone rozmiary i jakość mięsa poszczególnych sztuk ułatwia zor­ganizowanie rynku skupu i zbytu.
W ostatnich latach zwraca się uwagą na warun­ki życia kur hodowanych na fermach stosujących nowoczesne metody hodowli. W wielu państwach wydano przepisy mające zapobiec niepotrzebne­mu zadawaniu bólu zwierzętom. W Szwajcarii uznano trzymanie drobiu w klatkach za akt okru­cieństwa i w ślad za tym wydano zakaz używania klatek w hodowli tych zwierząt.
W innych państwach europejskich także stop­niowo rezygnuje się z hodowli intensywnej na rzecz bardziej tradycyjnych metod produkcji, tym bar­dziej, że wielu farmerów powraca do nich z własnej inicjatywy. Produkcja w tego rodzaju gospodar­stwach nastawiona jest na zaspokojenie potrzeb tych klientów, którzy nie chcą spożywać produktów pochodzących z nowoczesnych ferm hodow­lanych i gotowi są zapłacić wyższą cenę za drób pochodzący z tradycyjnej hodowli.

Podobne prace

Do góry