Ocena brak

Czym są młode wulkany?

Autor /Szaran Dodano /31.01.2012

Niektóre wulkany są bardzo młode. W lutym 1943 r. nowy wulkan narodził się w Meksyku. Pewnego dnia na polu kukurydzy zauważono ma­łą szczelinę. W ciągu 24 godzin zmieniła się ona w szeroką na 25 metrów rozpadlinę, przypomina­jącą kocioł z popiołem i rozpaloną do czerwoności skałą. Wkrótce wylewająca się lawa utworzy­ła 10-metrowy pagórek. Po dziewięciu latach wulkan, znany dziś pod nazwą Paficutin, osią­gnął ostatecznie wysokość 405 metrów.

Podobne prace

Do góry