Ocena brak

Czym są masowe migracje?

Autor /Axi Dodano /31.01.2012

Masowe migracje mogą przebiegać wolno lub gwałtownie. Rozprzestrzenianie się ludów posługu­jących się językiem bantu na południe od ich pier­wotnych siedzib w Afryce centralnej było bardzo wolnym, trwającym kilkaset lat procesem.
Przez ostatnie 200 lat masowa migracja dziesiąt­ków milionów Europejczyków do Ameryki Północ­nej i Australii dramatycznie zmieniła demogra­ficzną mapę świata. Stany Zjednoczone określane są nawet państwem imigrantów. Większość imi­grantów przybyłych tu w XIX wieku pochodziło z Europy, obecnie większość pochodzi z Azji i Ameryki Łacińskiej
Europejczycy emigrowali ze Starego Kontynen­tu głównie z powodów ekonomicznych. Pewną rolę odegrały również prześladowania religijne. Przy­kładem są Żydzi, którzy w XIX wieku uciekali przed pogromami w Europie Wschodniej i Rosji, a w latach 30. z nazistowskich Niemiec. Przyczyną masowych migracji są również wojny. Szacuje się, że po I wojnie światowej prawie 8 milionów ludzi przemieściło się pomiędzy różnymi krajami Euro­py. W czasie II wojny światowej i po jej zakończe­niu około 25 milionów Europejczyków zmieniło miejsce zamieszkania.

Podobne prace

Do góry