Ocena brak

Czym są lasy?

Autor /Szary Dodano /31.01.2012

Leśnictwo zajmuje się problemami zarządzania lasami i ich eksplo­atacji. Są to kwestie niezwykle istotne, jako że lasy są jednym z najważniejszych bogactw naturalnych. Musimy je właściwie pielęgnować, by móc czerpać z ich bogactwa teraz i w przyszłości.
Obecnie lasy pokrywają około 30% po­wierzchni lądów na ziemi. Niestety, przez ostatnie pięćdziesiąt lat gospodarka ziem­skimi zasobami leśnymi była fatalnie prowadzo­na. Wiele lasów zostało całkowicie zniszczonych dla doraźnych celów. Dopiero od niedawna przed­stawiciele światowego establiszmentu zdają się zauważać problem.
Długo lasy były postrzegane głównie jako źró­dło drewna, surowca leśnego o najszerszym zasto­sowaniu. Jednak lasy odgrywają w naszym życiu znacznie poważniejszą rolę. To one w dużym stop­niu wpływają na klimat i pogodę, choćby przez to, że pochłaniają dwutlenek węgla i dostarczają do atmosfery tlen. Podwyższona zawartość dwutlen­ku węgla w atmosferze może bowiem powodować podwyższenie temperatury na ziemi.

W lasach można spotkać około 20 tysięcy gatun­ków drzew, jednak tę różnorodność daje się podzie­lić na pięć podstawowych grup.
Drzewa zrzucające liście rosną na obszarach, na których panuje wyraźny podział na pory roku. Ich liście mają zwykle dużą powierzchnię, która poz­wala im odparowywać wodę pobraną z gruntu. Na zimę zrzucają liście, by na wiosnę wypuścić nowe. Grupa ta obejmuje drzewa najlepiej nam znane, jak jesion, buk, kasztanowiec, wiąz, klon, dąb, orzech włoski i wierzba.
Drzewa wiecznie zielone najczęściej spotyka­my w regionach tropikalnych. Podobnie jak drze­wa liściaste strefy umiarkowanej, mają one duże liście. Zrzucają je, po kilka naraz, przez cały rok.
Dzięki temu zawsze są zielone, stąd też ich nazwa. Do tej grupy należą też drzewa rosnące w klima­cie umiarkowanym, takie jak: bukszpan, ostrokrzew czy wawrzyn.
Nieomal wszystkie drzewa iglaste również są wiecznie zielone. Ich liście są drobne i mają kształt igieł. Mają bardzo małą powierzchnię, dzięki cze­mu w znacznie mniejszym stopniu odparowują wodę, co jest niezwykle ważne w regionach, gdzie opady są niewielkie. Niektóre spośród drzew tej grupy mają liście bardziej przypominające łuski niż igły. Takie „łuskowate" liście mają cedry i cy­prysy. Do drzew iglastych zaliczamy jodłę, świerk, sosnę i cis. Niektóre z drzew iglastych, na przy­kład modrzew, zrzucają liście na zimę.
Większość palm pozbawiona jest gałęzi, jedynie u szczytu pnia wyrasta im pióropusz liści, zbliżo­nych kształtem do pióra bądź wachlarzowatych.
Również znane z naszych ogrodów paprocie mają swoje większe odpowiedniki. Paprocie -drzewa mają pnie dochodzące do 10 m wysokości, z których na szczycie wyrastają „pióropusze" liści.

Podobne prace

Do góry