Ocena brak

Czym są kwaśne deszcze?

Autor /Romka Dodano /31.01.2012

Kwaśne deszcze spowodowały katastrofę eko­logiczną w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i płn.-zach. Europie. Na przykład aż 16 tys. spo­śród 85 tys. wszystkich szwedzkich jezior jest obec­nie zakwaszonych, a w 5 tys. całkowicie wyginęły ryby. W 1976 roku 4000 szwedzkich jezior było wapnowanych w celu odkwaszenia. Sposób ten wykorzystano również w Szkocji, gdzie ilość ryb zmniejszyła się wskutek zakwaszenia wody o po­nad 40%. We wschodniej części USA zakwaszenie jezior spowodowało straty rzędu miliarda dolarów. Suma ta zwykle wpływała do kas lokalnych władz samorządowych od wędkarzy łowiących w jezio­rach pstrągi, jednak kiedy pstrągów zabrakło, węd­karze przenieśli się w inne rejony. Wapnowanie jezior w celu zmniejszenia zakwaszenia nie jest jednak obojętne dla innych elementów ekosyste­mu. Na przykład powoduje ogromne, sięgające 90%, straty wśród porastających okolice jezior mchów i porostów. Duża część padających nad Skandynawią kwaśnych deszczy dociera tu znad Wielkiej Brytanii, której przemysł emituje do atmosfery 3,7 min ton dwutlenku siarki rocznie.

Podobne prace

Do góry