Ocena brak

Czym są kozy?

Autor /Timur Dodano /31.01.2012

Pierwsze kozy hodowano w Iranie już 8200 lat przed Chrystusem.
Owce i kozy często wypasa się we wspólnych sta­dach, co jest praktyką niemal tak starą jak udomo­wienie tych zwierząt. Kozy są bardziej żywotne i sprawniejsze niż owce. Naturalnym środowiskiem ich życia są strome stoki i góry, po których poru­szają się z niezwykłą zwinnością. Dobrze znoszą surowy klimat i niedostatek pożywienia, są odpor­ne na choroby. Z tych powodów są idealnym zwie­rzęciem domowym.
Kozy hodowane są dla mleka, wełny, skóry i mięsa. Skład chemiczny mleka koziego różni się od składu mleka krowiego. Mleko kozie jest lekkostrawne i zalecane dla dzieci oraz ludzi uczulo­nych na mleko krowie. Nigdy też nie zawiera prąt­ków gruźlicy, które są czasami obecne w mleku krowim. Wiele smacznych gatunków serów wyra­bia się właśnie z koziego mleka.
Najbardziej znane gatunki dzikich kóz to kozio­rożec alpejski i koza bezoarowa. Koziorożec alpej­ski występuje we włoskich Alpach, Hiszpanii, na Bliskim Wschodzie, w północnej Afryce, Sudanie i w Azji Środkowej. Jest przysadzistej budowy i waży od 40 do 120 kilogramów. Koza bezoaro­wa jest przodkiem wszystkich udomowionych gatunków kóz, a zamieszkuje górzyste regiony w azjatyckiej części Turcji.
Samce dzikich kóz poza okresem rui żyją samot­nie. Samice i młode wędrują w stadach liczących około 40 osobników.
Kozy można wypasać na takich samych pastwi­skach, na jakich pasie się owce, często też stadu owiec towarzyszy parę kóz. Jednak kozy są o tyle łatwiejsze w utrzymaniu od owiec, że nie wymagają konkretnych gatunków roślinności - jedzą prak­tycznie wszystko. Często wypuszcza się je na pastwiska, by oczyściły je z chwastów i krzaków. W trakcie takiego wypasu należy jednak uważać, by nie zniszczyły doszczętnie pastwiska, wyżera­jąc wszystko, łącznie z korzeniami.
Dzięki doskonałemu refleksowi i charaktery­stycznie ukształtowanym kopytom, pozwalającym
im znajdować oparcie nawet na stromym zboczu, kozy cieszą się opinią zwierząt niezwykle zwin­nych. Zwinność pozwala im szukać pożywienia nawet na kamienistych zboczach, na które nie zapu­ściłyby się nawet najodważniejsze barany. Kozy potrafią przeżyć nawet w rejonach półpustynnych, dlatego też były i są chętnie hodowane przez ludy koczownicze w północnej Afryce, na Bliskim Wschodzie i w centralnej Azji.

Podobne prace

Do góry