Ocena brak

Czym są koalicja i opozycja, jak funkcjonują? Jakie wyróżniamy ich rodzaje?

Autor /Tolislaw Dodano /26.04.2012

 

Koalicja – porozumienie się kilku osób czy organizacji, mające doprowadzić do realizacji wspólnych dla nich celów. Warunkiem utworzenia koalicji jest przezwyciężenie różnic pomiędzy jej uczestnikami – to, co ich dzieli, musi zostać uznane zamniej istotne od tego co ich łączy.

W polityce mówimy o koalicjach wyborczych (porozumienie zawarte w okresie przedwyborczym, którego efektem jest wspólna lista wyborcza, albo też nieformalne współdziałanie, będące wstępem do współpracy w parlamencie) i koalicjach parlamentarnych (współpraca klubów parlamentarnych).

Specyficzną formą koalicji parlamentarnej jest koalicja rządowasojusz klubów parlamentarnych, które tworzą rząd, wypracowują program i wspierają jego działania.

Opozycja – ugrupowania polityczne, które dążą do przejęcia władzy w państwie. Najistotniejszą rolę odgrywa opozycja parlamentarna, która może bezpośrednio wpływać na decyzje podejmowane przez parlament, a także kontrolować i oceniać pracę rządu i popierającej go koalicji, próbując równocześnie przekonać obywateli o wyższości własnych kompetencji i programu.

Niekiedy mów się także o opozycji radykalnej, domagającej się zasadniczych zmian systemu politycznego, i o opozycji antysystemowej, która za dopuszczalne uważa dążenie do władzy metodami niedemokratycznymi (np. terroryzm polityczny).

W funkcjonowaniu parlamentu zasadnicze znaczenie ma podział na tych, którzy popierają rząd i tych, którzy dążą do jego zmiany. Opozycja wszelkimi dostępnymi sobie środkami stara się wykazać słabość rządu, dowieść,że jego plany są błędne i źle zrealizowane, ponadto zaś próbuje mobilizco daje stowarzyszenieować opinie publiczną przeciw rządowi. Najklarowniej podział ten wygląda w Wielkiej Brytanii.

W systemie dwupartyjnym dla rządu istnieje tylko jedna partia alternatywna, opozycja więc tworzy „gabinet cieni”, który staje się recenzentem i wnikliwym krytykiem poczynań rządu. „Gabinet cieni” przygotowuje również polityków opozycyjnych do zajęcia w przyszłości stanowisk ministerialnych.

Opinie opozycji są zawsze szeroko nagłaśniane, a praca Izby Gmin jest tak zorganizowana, by zawsze umożliwiać opozycji przedstawienie jej wątpliwości.

Podobne prace

Do góry