Ocena brak

Czym są jeziora?

Autor /Osad Dodano /31.01.2012

W jeziorach kuli ziemskiej znajdu­je się czterokrotnie więcej wody niz we wszystkich rzekach. Jednak żywot jezior jest stosun­kowo krótki. Bez stałych dostaw świeżej wody szybko zniknęłyby z powodu parowania, zamulania i wypływających strumieni.
Geografowie różnie klasyfikują jeziora, na przykład ze względu na sposób utworze­nia, stopień zasolenia, czy też możliwości rozwijania się w nich organizmów żywych. Część jezior uformowała się w wyniku ruchów skorupy ziemskiej lub działalności wulkanów, inne są efektem przemieszczania się dawno nieistnieją­cych lodowców lub odcięcia zatoki od morza czy oceanu. Wiele zbiorników wodnych zostało stwo­rzonych przez człowieka na potrzeby hydroelek­trowni i inne.

Podobne prace

Do góry