Ocena brak

Czym są huragany?

Autor /Duszan Dodano /31.01.2012

Huragany to systemy znacznie większe niż burze, których często znajduje się kilka w jednym hura­ganie. Średnica huraganów waha się od 200 do 500 km. W środku znajduje się strefa ciszy, tzw. „oko", gdzie powietrze osiada. W tym miejscu niebo jest pogodne i powietrze spokojne. Jednak wokół „oka" powietrze unosi się gwałtownie za­sysając parę wodną z powierzchni i tworząc wiru­jący system chmur oraz niezwykle silnych wia­trów. Prędkość wiatru w huraganie przekracza 119 km/h, a czasami dochodzi do 300 km/h. Sil­ny wiatr i silne opady mogą powodować spusto­szenie, gdy huragan uderzy w wyspy lub wybrze­że. Znaczne obszary mogą zostać zatopione, drzewa powyrywane z korzeniami, a domy po­wywracane. Przeciętnie co roku 11 huraganów tworzących się na Północnym Atlantyku dociera do Ameryki Północnej. Po wejściu na ląd huragan stopniowo zanika, jest bowiem pozbawiony zasi­lania w parę wodną co sprawia, że traci siłę.

■ W 1970 r. cyklon tropikalny uderzył w wyspy w delcie Gangesu w połu­dniowym Bangladeszu. Zginęło wówczas około miliona osób.
■ Huragan Gloria przesuwając się we wrześniu 1985 r. wzdłuż wschodnie­go wybrzeża USA od Północnej Ka­roliny do Connecticut spowodował szkody o wartości ok. 3,5 min funtów.
■ W Bangladeszu w 1989 r. tornado zabito 1300 osób.
■ Największą prędkość wiatru w tor­nado wynoszącą 450 km/h zareje­strowano w Wichita Falls, w Teksasie w 1959 r.
■ W Bangladeszu w kwietniu 1986 r. gradziny o wadze dochodzącej do 1,02 kg zabiły 92 osoby.

Podobne prace

Do góry