Ocena brak

Czym są góry wulkaniczne?

Autor /Helena Dodano /31.01.2012

Góry tworzą się w wyniku wybuchów wulkanów lub na skutek działania ol­brzymiego nacisku bocznego, który wypiętrza oraz przemieszcza płaskie masy skalne. Zjawiska takie można zaobserwować w rejonach aktywnych sejsmicznie czyli na krawędziach płyt tektonicznych tworzących skorupę ziemską.
Góry wulkaniczne
Na krawędziach oddalających się od siebie płyt tektonicznych, w głębinach oceanów powstają góry wulkaniczne. W miarę rozsuwania się * płyt, wrząca magma (płynna skała) wydostaje I się na powierzchnię skorupy ziemskiej, by po zastygnięciu wypełnić powstającą szczelinę. Magma zastyga na dnie morza w postaci wysokiego stożka, który wypiętrzony ponad powierzchnię wody tworzy wyspę.
W miejscu, gdzie dwie płyty zderzą się ze sobą, krawędź jednej z nich zostaje wepchnięta pod drugą, a na granicy powstaje rów oceanicz­ny. Warstwa skał, która znajduje się w głębi ziemi topi się i w postaci magmy wydobywa się na powierzchnię, ostatecznie dając początek łańcuchom wysp wulkanicznych takich jak wyspy Pacyfiku - w Japonii, Indonezji czy na Filipinach. Zdarza się, że magma nie tworzy wulkanu tylko wypiętrza się pod powierzchnią ziemi w postaci wzniesienia - tzw. kopuły granitowej. Czarne Wzgórza Dakoty w Stanach Zjednoczonych są dobrym przykładem | tego typu granitowych ostańców, które najdłużej opierają się niszczącej sile wietrzenia.
Najdłuższe i najpotężniejsze łańcuchy górs­kie świata, takie jak Himalaje, Andy, Góry Skaliste czy Alpy to sfałdowane masy skalne, utworzone w wyniku wypiętrzenia zgroma­dzonych na dnie prehistorycznych oceanów materiałów osadowych. Część skał osadowych powstała na dnie płytkich mórz z gliny, piasku oraz mułu naniesionego przez rzeki. Na więk­szej głębokości, ze szczątków żywych orga­nizmów, uformowały się skały wapienne. Szczątki te przetrwały w postaci skamielin.

Podobne prace

Do góry