Ocena brak

Czym są bakterie?

Autor /Kazek Dodano /31.01.2012

Bakterie są to drobnoustroje, które wraz z sinicami tworzą wyodrębnione królestwo Procaryota. Występują w wodzie słonej i słodkiej, powietrzu, kurzu i glebie. Różnią się znacznie od roślin - składają się z masy protoplazmy znajdującej się wewnątrz mocnej ścianki zbudowanej z białka, a nie z celulozy (jak u roślin). Nie zawierają chlo­roplastów, więc niewiele z nich jest w stanie wytwarzać własny pokarm; są przeważnie saprofitami lub pasożytami. Niektóre mogą pływać (w wodzie lub na przykład krwi) poruszając się za pomocą jednej lub kilku witek. Wszystkie bakterie są bardzo małe -mają około 0,0001 mm w przekroju. Bakterie rozmnażają się przez podział prosty: protoplazma dzieli się na dwie części, a każda z nich zawiera połowę pierwotnego nukleoidu. W ciągu 20-30 minut mogą osią­gnąć właściwą wielkość i podzielić się na nowo. Zatem, jeśli warunki nie zapobiegną dalszemu rozmnażaniu, w ciągu 10 godzin z jednej komórki mogą powstać setki milio­nów egzemplarzy!
Niektóre bakterie znalazły szerokie zasto­sowanie praktyczne. Są wykorzystywane w produkcji sera i masła oraz innych pro­duktów spożywczych, a także wielu antybio­tyków (na przykład streptomycyny). Powo­dują także psucie się żywności, a niektóre z nich wywołują choroby, zwłaszcza róż­nego rodzaju zatrucia pokarmowe.

Podobne prace

Do góry