Ocena brak

Czym różni się psychologia kliniczna od psychiatrii i neurologii ?

Autor /meizitangslim Dodano /25.02.2005

PSYChOLOGIA KLINICZNA

Czym różni się psychologia kliniczna od psychiatrii i neurologii ?

Psychiatria
Dziedzina medycyny , zajmująca się chorobami psychicznymi i różnymi zaburzeniami osobowości oraz defektami , np. charakteru lub poszczególnych własności osobowości , np. defektami woli . Psychiatria nie zajmuje się ludźmi zdrowymi , gdyż nie ma wiedzy psychologicznej .

Neurologia
Zajmuje się przede wszystkim konkretnymi chorobami wynikłymi z uszkodzenia centralnego (mózg , rdzeń kręgowy) i obwodowego układu nerwowego .

Psychologia kliniczna
Def. G.W. Shaffer i E.S. Lazarus (1952)
Psychologia kliniczna jest dziedziną psychologii stosowanej , stawiającą sobie jako zadanie określenie zdolności i cech jednostki za pomocą pomiaru , analizy i obserwacji oraz - na podstawie całokształtu wyników tego badania , danych z badania lekarskiego i socjalnej historii osobnika - udzielanie porad i zaleceń mających skorygować braki w jej przystosowaniu .

Psychologia kliniczna zajmuje się zarówno chorobami psychicznymi , zaburzeniami osobowości czy charakteru , jednak jej domeną jest człowiek zdrowy . U człowieka zdrowego w różnych okolicznościach życia i pod ich wpływem dochodzi (może dojść) do rozregulowania osobowości w różnym stopniu i wówczas człowiek nie radzi sobie z własnym życiem . Z tego wynika , że psychologia kliniczna zajmuje się sytuacjami kryzysowymi w życiu człowieka .

Podobne prace

Do góry