Ocena brak

Czym jest żyto?

Autor /Roque Dodano /31.01.2012

Żyto charakteryzuje się dużą zawartością glutenu. Dlatego, podobnie jak pszenica, wykorzystywane jest do wypieku pieczywa. Jest najmniej rozpo­wszechnionym zbożem. Pod względem wymagań klimatycznych przypomina pszenicę, może być jednak uprawiane na gorszych glebach.
Znaczna część zbiorów przeznaczana jest na wypiek ciemnego żytniego chleba, który przez wieki był podstawowym produktem żywnościo­wym w tych częściach wschodniej i centralnej Europy, gdzie nie uprawiano pszenicy. Z żyta pro­dukuje się również wysokoprocentowe trunki -wódkę i whisky. Większość zbiorów przeznacza się jednak na paszę dla zwierząt. Największym pro­ducentem żyta był Związek Radziecki. Do czo­łówki należą również Polska i Niemcy. Większość żyta wykorzystuje się w krajach, w których jest ono uprawiane, wymiana międzynarodowa jest bar­dzo ograniczona.

Podobne prace

Do góry