Ocena brak

Czym jest Woda

Autor /Mieszko Dodano /21.09.2011

Niemal trzy czwarte powierzchni ziemi pokrywa woda, są miejsca w oceanach, gdzie jej głębokość osiąga kilka kilometrów. Zamarznięta woda tworzy pokrywy lodowe na biegunach północnym i południowym, a najwyższe łańcuchy górskie przez cały rok pokryte są śniegami. Ciężkie chmury złożone z pary wodnej przynoszą nam opady, a tam gdzie padają deszcze i płyną rzeki, rozkwita życie roślinne i zwierzęce. Bez wody nie istniałoby życie na ziemi.

Może na początek kilka słów o tym, czym w ogóle jest woda. Jest ona nieorganicznym związkiem tlenu z wodorem, ma postać bezbarwnej i bezwonnej cieczy. Krzepnie w temperaturze 0o C, a wrze w temp. 100o C. Jest doskonałym rozpuszczalnikiem wielu substancji. Posiada gęstość 1g/cm3. Jednak liczby te nie ukazują całego znaczenia wody. Jest ona bowiem najważniejszą substancją umożliwiającą życie na Ziemi. Stanowi środowisko rozwoju wszelkich żywych organizmów. Jest większości organizmów potrzebna do prawidłowego funkcjonowania. Słowem - bez wody na Ziemi nie rozwinęłoby się życie.

Dla organizmu człowieka woda ma nie mniejsze znaczenie. Ciało ludzkie w około 80% składa się właśnie z wody. Jest też ona potrzebna do wszystkich procesów zachodzących w komórkach. Człowiek bez dostępu wody umiera w ciągu kilku dni. Człowiek opanował sztukę wykorzystania wody do wielu celów. W oparciu o nią funkcjonuje dziś wiele maszyn i zachodzi wiele procesów. Wodę wykorzystujemy do spożycia i celów gospodarczych, a także na bardzo dużą skalę w przemyśle. Właśnie o tych zastosowaniach w przemyśle i gospodarce chciałbym teraz powiedzieć.

W przemyśle woda używana jest jako rozpuszczalnik, substrat i katalizator reakcji chemicznych. Stosowana jest do rozdzielania i oczyszczania substancji. Jej duża wartość ciepła właściwego powoduje, że jest wykorzystywana jako nośnik ciepła (do ogrzewania lub chłodzenia). Dzięki parze wodnej mogą funkcjonować parowe silniki tłokowe i turbiny parowe używane do napędzania różnych urządzeń i mechanizmów. Energia mechaniczna wód naturalnych (rzeki) przetwarzana jest na inne rodzaje energii (np. energia elektryczna). Istnieje dział energetyki zajmujący się właśnie takim wykorzystaniem wody i nazywa się energetyką wodną lub hydroenergetyką.

W gospodarce istnieje dział zwany gospodarką wodną, zajmujący się metodami i środkami kształtowania zasobów śródlądowych wód powierzchniowych w celu zaopatrzenia w wodę, ochrony przed powodzią, oraz ochrony zasobów wodnych przed wyczerpaniem czy zanieczyszczeniem. Oprócz tego zbiorniki wodne dają możliwości rozwoju sportu i rozrywki. Żeglarstwo, motorowodniactwo, surfing, pływanie - to tylko niektóre z wielu dyscyplin sportowych, uprawianych dzięki obecności wody.

Dzięki temu, że w wody powierzchniowe pełne są życia, rozwija się rybołówstwo. Jest to ważny dział gospodarki żywieniowej zaopatrujący nas w ryby, których konsumpcja dostarcza naszemu organizmowi wielu potrzebnych substancji i pierwiastków. Jak widzimy, zasoby wodne na Ziemi mają ogromne znaczenie. Wielkim problemem jest więc zanieczyszczanie ich, które niestety wciąż się dokonuje. Fabryki, przetwórnie, czy inne zakłady pracujące w pobliżu rzek i jezior. Eksploatacja złóż ropy na morzu. Katastrofy statków przewożących toksyczne lub radioaktywne materiały. Zatapianie w morzu odpadów z elektrowni jądrowych. To tylko niektóre przyczyny zanieczyszczania wód na ziemi.

Aby umożliwić rozpoznanie stopnia zanieczyszczenia wody wprowadzono tzw. klasy czystości. Aby zaliczyć daną wodę do którejś z trzech klas czystości wykonuje się w laboratoriach szereg testów na zawartość poszczególnych pierwiastków i związków chemicznych. Każda klasa ma swój przedział zawartości substancji rozpuszczonych w wodzie. Jeśli dana woda nie mieści się w żadnej z klas czystości, nazywamy ją ponadklasową. Jest to wtedy woda wyjątkowo zanieczyszczona. W klasie I mieści się tylko 4,8% polskich jezior i 2,7% długości głównych rzek polskich. Jest to bardzo mało. Większość ma klasę III lub jest ponadklasowa. Podczas pobytu na obozie integracyjnym w Pieczarkach na pojezierzu mazurskim przeprowadzaliśmy wraz z klasą monitoring chemiczny wody z jeziora Dargin. Przeprowadziliśmy ogółem 10 testów. Oto ich wyniki:

Nr testu Godz. Test na Głęb. wody Wynik testu

1 10.50 Zaw. O2 10cm 17mg/dm3

2 11.05 Temperatura wody 10cm 160 C

3 11.12 Zaw. azotu azotanowego 10cm 0

4 11.29 Zaw. siarczków 10cm 0

5 11.39 Odczyn PH 10cm 8

6 11.48 Zaw. azotu amonowego 10cm 0,25mg/dm3

7 11.59 Zaw. żelaza 10cm 0

8 12.12 Zaw. azotu azotanowego 10cm 0

9 12.16 Twardość wody 10cm 160 skali niemieckiej

10 12.35 Zaw. fosforu ogólnego 10cm 0,1mg/dm3

Po sprawdzeniu z tabelą klas czystości okazuje się, że wodę z jeziora Dargin można zaliczyć do I klasy czystości. Wszystko przemawia za prawdziwością takiego osądu: jezioro znajduje się daleko od wszelkich źródeł zanieczyszczeń, nie ma tu żadnych fabryk czy oczyszczalni ścieków. Jednak według mnie pojawia się pewno ale. Nasze pomiary mogły być niedokładne, ba, jestem nawet pewien, że były. Dokładność pomiarów w takich warunkach badań pozostawia wiele do życzenia. Poza tym I klasa czystości kwalifikuje wodę do picia. Możliwe, ale ja osobiście nie napiłbym się wody z tego jeziora. Nie to, żeby miała jakiś dziwny kolor czy zapach. Ja po prostu nie do końca wierzę takim testom, a szczególnie testom przeprowadzanym w warunkach obozowych. Podsumowując, mogę powiedzieć, że chociaż wodę tą według tabel zaliczamy do klasy I, to ja bym opuścił ten osąd do klasy II, biorąc pod uwagę wszystkie powyższe me wątpliwości. Tak na wszelki wypadek.

Podobne prace

Do góry