Ocena brak

Czym jest wieś w krajach rozwijających się?

Autor /Axi Dodano /31.01.2012

Jedynie połowa wszystkich miesz­kańców Ziemi żyje w miastach. Reszta mieszka we wsiach, na porozrzucanych wśród pół farmach i w wędrownych obozo­wiskach. Mieszkańcy biednych krajów rozwijających się trudnią się głównie uprawą roślin i hodowlą zwierząt.
Największe skupiska ludności rolniczej znaj­dują się w krajach rozwijających się. W Afryce aż 70% ludności mieszka na wsi, w Azji prawie 60%. Dla porównania, w rozwinię­tych krajach Europy i Ameryki Północnej poza obszarami miast żyje jedynie 26% ludności.
Ze specyficzną sytuacją mamy do czynienia w krajach Ameryki Łacińskiej. W ciągu ostatnich 50 lat struktura zaludnienia uległa tam ogromnym zmianom. W 1945 roku 65% ludności Ameryki Łacińskiej mieszkało na wsi. Obecnie odsetek ten zmniejszył się o ponad połowę i wynosi jedynie 30%. Przez ten czas ogromna liczba ludzi prze­niosła się z prowincji do gwałtownie rozrastają­cych się miast.

Podobne prace

Do góry