Ocena brak

Czym jest uprawa bawełny?

Autor /Timur Dodano /31.01.2012

Kwiaty bawełny są duże, przeważnie białe lub żół­te. Po zapyleniu robią się purpurowoczerwone, po czym powstaje owoc, tzw. torebka. Dojrzewająca torebka, po 45, a czasem nawet 60 dniach pęka i można wtedy zobaczyć liczne drobne nasiona w łupinach okrytych długimi włoskami. Włókienka te oddziela się od nasion w specjalnej maszynie zwanej odziarniarką. To one właśnie stanowią podstawowy surowiec włókienniczy.
Bawełna to jednak nie tylko włókno. Z nasion otrzymuje się jadalny olej bawełniany, który wy­korzystywany jest między innymi do produkcji margaryny i mydła. Z krótszych włókien (tak zwa­ne podwłosie i puch), które pozostają na nasionach po przepuszczeniu przez odziarniarkę, wytwarza się min. watę, materiały wybuchowe i papier. Bo­gate w białko łuski nasion przerabiane są na paszę, paliwo i nawóz.
Bawełna rośnie dobrze w ciepłym klimacie pod­zwrotnikowym i zwrotnikowym o umiarkowanych opadach. Spośród czterech gatunków uprawnych największe znaczenie gospodarcze ma bawełna zwyczajna, od której wywodzi się ponad osiemdziesiąt procent współczesnych odmian.
Poszczególne odmiany różnią się między inny­mi długością włókien. Jest to bardzo istotna cecha ponieważ im dłuższe są włókna, tym lepsza jest przędza. Odmiana amerykańska, o największym znaczeniu handlowym, charakteryzuje się włók­nem o średniej długości, podczas gdy odmiana egipska, znacznie trudniejsza w uprawie, ma dłu­gie włókna. Krótkie włókna są typowe dla baweł­ny azjatyckiej, doskonałej do wyrobu koców i pod­bić do ubrań.
Największym producentem bawełny na świecie są Chiny. Pod koniec lat osiemdziesiątych aż 23% światowej produkcji bawełny pochodziło z tego kraju. Stany Zjednoczone, zajmują drugie miejsce na tej liście. Do światowej czołówki należą rów­nież Uzbekistan, Ukraina, Indie, Pakistan, Brazylia, Turcja i Egipt.

Podobne prace

Do góry