Ocena brak

Czym jest trzęsienie ziemi?

Autor /Szaran Dodano /31.01.2012

Trzęsienie ziemi należy do najbardziej niszczą­cych zjawisk naturalnych na Ziemi. Jego siła mo­że 10000 razy przewyższyć siłę bomby atomo­wej, zrzuconej na Hiroszimę w 1945 r.
Wstrząsy sprawiają, że grunt zachowuje się jak pokład statku na morzu. W zależności od siły trzęsienia ziemi, podłoże może łagodnie falować lub gwałtownie unosić się w górę i w dół. Nie­kiedy fale sejsmiczne mogą powodować poziome przesuwanie się gruntu. Podczas trzęsienia ziemi w San Francisco w 1906 r. obserwowano falowa­nie gruntu do wysokości 1 m. Gdy ruchy uspoko­iły się, okazało się, że skrzydła uskoku San Andreas, wzdłuż którego nastąpiło trzęsienie, prze­mieściły się względem siebie ponad 6 metrów.
Trzęsienie ziemi trwa na ogół nie dłużej niż kilka sekund, ale niektóre trwają minutę lub dłu­żej. Trzęsienie ziemi w San Francisco w 1906 r. trwało, np. 40 sekund, podczas gdy trzęsienie, które nawiedziło Alaskę 24 stycznia 1964 r. wstrząsało ziemią przez ponad 7 minut, z tego przez 3 minuty ze szczególnie niszczącą siłą.
Często głównemu wstrząsowi towarzyszą tzw. wstrząsy potomne, z których każdy kolejny jest słabszy od poprzedniego. Wstrząsy potomne powstają wskutek przemieszczania się mas skal­nych, dopasowujących się do stanu nowej równo­wagi. Mogą one powodować katastrofalne znisz­czenia nieobliczalne w skutkach. W 1985 r. zo­stało zniszczone centrum stolicy Meksyku w na­stępstwie trzęsienia ziemi ocenianego w skali Mercalliego na 11 stopni. Następnie wystąpił wstrząs potomny. Oceniono go na 10 stopni, a obrócił on w ruinę jeszcze większą część mia­sta. Te dwa wstrząsy spowodowały śmierć około 10000 ludzi i zniszczenie miasta.

Podobne prace

Do góry