Ocena brak

Czym jest transport morski?

Autor /Mers Dodano /31.01.2012

Przy podejmowaniu decyzji o wyborze naj­dogodniejszego środka transportu zawsze należy kierować się dwoma czynnikami. Po pierwsze masą konkretnego surowca, produk­tu, lub liczbą osób, które mają być przewiezione; po drugie odległością.
Transport wodny jest niewątpliwie najbardziej opłacalny przy przewożeniu dużych i ciężkich ła­dunków na znaczne odległości. W latach pięć­dziesiątych XX wieku transport morski stał się niezwykle popularny ze względu na pojawienie się nowoczesnych frachtowców i tankowców, a także dzięki wynalezieniu kontenerów.
Kontenery to sześcienne pojemniki o standar­dowych, jednakowych dla całego świata wymia­rach. Można w nich przewozić bardzo różnorodne towary: maszyny, ubrania, a nawet surowce. Nowoczesne porty, wyposażone w specjalne dźwigi, są przygotowane do przeładunku poręcz­nych kontenerów. Porty usytuowane są zwykle w łatwo dostępnych zatokach, w pobliżu waż­nych ośrodków przemysłowych lub dużych ryn­ków zbytu.
■ Największy tankowiec świata to nor­weski Happy Giant, którego długość wynosi 566 metrów.

Podobne prace

Do góry