Ocena brak

Czym jest społeczeństwo?

Autor /Zecer Dodano /31.01.2012

Wszystkie ludzkie społeczeństwa przede wszystkim zapewniają swoim członkom bezpieczeństwo, po drugie zaś regulują stosunki międzyludzkie.
Najogólniejsza definicja społeczeństwa okre­śla je jako grupę ludzi zamieszkujących pe­wien wyraźnie wyodrębniony obszar i trwa­le odróżniających się od innych zbiorowości. Może to być zarówno mały szczep indiański zagubiony w ostępach Amazonii, jak i wielkie współczesne supermocarstwo, na przykład USA. W świecie współczesnym najczęściej spotykaną formą organi­zacji społecznej jest państwo narodowe. W wielu państwach narodowych wyróżnić jednak można szereg mniejszych społeczności, w różnym stopniu odróżniających się od ogółu mieszkańców.
Państwo narodowe jest jednak wytworem cywi­lizacji zachodniej i poza jej kręgiem funkcjonuje odmiennie. Mieszkańcy tropikalnych lasów desz­czowych Południowej Ameryki, Afryki, i połu­dniowo-wschodniej Azji, góralskie plemiona Indii i Birmy, niektóre ludy koczownicze Azji centralnej - wszystkie te ludy tworzą odrębne społeczności wewnątrz większych instytucji społecznych -państw. Takie niezależne grupy społeczne wystę­pują także w USA - przykładem mogą tu być za­mieszkujący mroźną i odległą Alaskę Eskimosi oraz rdzenni mieszkańcy Ameryki - Indianie, któ­rych koloniści zamknęli w rezerwatach. Czasami społeczności odrywają się od społeczeństwa w wyniku świadomej decyzji, tak jak w przypad­ku angielskich purytanów, którzy prześladowani w ojczyźnie ze względów religijnych, wypłynęli na początku XVII w. do Ameryki Północnej, by tam założyć pierwsze kolonie angielskie.

Podobne prace

Do góry