Ocena brak

Czym jest skażenie wody przez ołów?

Autor /Romka Dodano /31.01.2012

Jednym z ciężkich metali powodujących skażenie wody jest ołów. Źródłem zanieczyszczenia są oło­wiane obciążniki rybackich sieci, lekkomyślnie porzucane, ilekroć sieć się zaplącze. Rozpuszczone w wodzie związki ołowiu stanowią ogromne zagro­żenie dla łabędzi, które wchłaniają je ze zjadanych przez siebie roślin wodnych. Typowym objawem zatrucia ołowiem u łabędzi jest tak zwana „złama­na szyja". Zatrute ołowiem mięśnie nie są w sta­nie utrzymać długiej szyi ptaka, który ginie z głodu. Innym metalem ciężkim zatruwającym wody śród­lądowe jest kadm, który poprzez zatrute ryby prze­nika również do organizmów ludzi.

Podobne prace

Do góry