Ocena brak

Czym jest skażenie mórz przez tankowce?

Autor /Helena Dodano /31.01.2012

Skażenie wód morskich ropą zdarza się również przy czyszczeniu tankowców, kolizjach morskich i wypadkach na morskich platformach wydobyw­czych. Do największych skażeń dochodzi, gdy tan­kowce zostaną uszkodzone lub zatoną. Wycieki ropy doprowadzają do zagłady ptaków, ryb i innych morskich organizmów.
W 1989 roku tankowiec Exxon Valdez zderzył się z podwodną rafą u wybrzeży Alaski. Około 240 tys. baryłek ropy wyciekło do morza. W ciągu kilku tygodni plama ropy skaziła 1600 km wybrze­ża, w tym tereny trzech parków narodowych i pię­ciu rezerwatów przyrody. Korporacja Exxon pod­jęła, zakrojone na niespotykaną dotąd skalę działania, mające na celu oczyszczenie skażonych obszarów, niestety niektóre zmiany były już nie­odwracalne. Takie spektakularne katastrofy od­wracają uwagę od faktu, że większość zanieczysz­czeń wód morskich pochodzi z ropy wypuszczanej do rzek albo wyciekającej bezpośrednio do morza z przybrzeżnych systemów odprowadzających.

Podobne prace

Do góry