Ocena brak

Czym jest roślina jednoliścienna?

Autor /Bodega Dodano /31.01.2012

Rośliny jednoliścienne należą do roślin okrytona­siennych. Ich znajdujące się w nasieniu zarodki wykształcają tylko jeden liścień, w przeciwień­stwie do zarodków roślin dwuliściennych, które mają dwa liścienie. Liścienie są pierwszymi liśćmi, które pojawiają się wtedy, gdy nasionko kiełkuje. Liście te nie przypominają zazwyczaj wyglądem liści osobnika dojrzałego, gdyż są magazynem za­pasów pokarmu dla dzielącego się zarodka. Zaro­dek korzysta z tych zapasów od momentu kiełko­wania nasiona do czasu, kiedy roślina wykształci liście, które będą przeprowadzały fotosyntezę i pro­dukowały pokarm.

Zazwyczaj dość łatwo można rozpoznać dojrzałą roślinę jednoliścienna po kształcie jej liści. Rośliny dwuliścienne zwykle mają szerokie liście o uner­wieniu drzewkowatym, natomiast liście jednoliściennych są długie, wąskie, nie mają podzielonej blaszki liściowej - np. liście cebuli lub narcyza -a ich nerwacja jest równoległa.
Kiedy patrzy się na przekrój poprzeczny przez łodygę rośliny jednoliściennej pod mikroskopem i porównuje widok z łodygą rośliny dwuliściennej, uwidaczniają się kolejne różnice. Wiązki przewo­dzące (zgrupowania tunelikowatych komórek trans­portujących wodę z solami mineralnymi i cukrow­cami) są u roślin dwuliściennych rozmieszczone pierścieniowato i znajdują się blisko krawędzi ło­dygi, a u roślin jednoliściennych są rozrzucone po całej powierzchni w sposób dość równomierny. W obrębie korzenia rośliny jednoliściennej układ wiązek przewodzących ma jednakże bardziej upo­rządkowany charakter. W liściu rośliny jedno­liściennej jest wiele wiązek, bo prawie każda wiąz­ka przewodząca w łodydze dociera do liścia z osobna. To wyjaśnia, dlaczego jest ich tak wiele w łodydze.
U roślin dwuliściennych może mieć miejsce wtórny wzrost rośliny na grubość, co powoduje, że ich łodygi i korzenie są bardziej sztywne i twar­de. Dzięki temu rośliny z tej podgromady mogą dochodzić do większych rozmiarów. Brak kambium (wąskiej warstwy dzielących się komórek w łodydze) oraz specyficzny układ wiązek prze­wodzących u roślin jednoliściennych oznacza, że ich łodygi nie mogą przyrastać na grubość. Dlatego większość roślin jednoliściennych stanowią niskie zioła i trawy.

Podobne prace

Do góry