Ocena brak

Czym jest ropa naftowa?

Autor /Helena Dodano /31.01.2012

Ropa naftowa stała się głównym motorem rozwoju przemysłu i cywilizacji w XX wieku. Niestety, jej nierównomierne rozmieszczenie przyczyniło się do wybuchu szere­gu konfliktów międzynarodowych, a produkcja i przeróbka ropy i jej pochodnych powoduje zanieczyszczenie środowiska.
Ropa naftowa składa się głównie z węglowo­dorów, cząstek zbudowanych z dwóch pier­wiastków chemicznych - wodoru i węgla -i różnych innych domieszek. Do surowców po­krewnych zaliczymy gaz ziemny i gęstą, lepką sub­stancję zwaną asfaltem, lub inaczej - bitumenem. Są to wszystko złoża biogeniczne, powstałe w wy­niku nagromadzenia się substancji organicznych (mikroskopijnych roślin i zwierząt) i ich przetwo­rzenia w głębi skorupy ziemskiej. Z tego powodu ropę naftową, gaz ziemny a także inne surowce, np. węgiel nazywamy paliwami kopalnymi.

Podobne prace

Do góry