Ocena brak

Czym jest rachunek kosztów

Autor /samanthabrown Dodano /08.04.2011

 

W literaturze możemy spotkać wiele określeń definiujących to pojęcie. Najczęściej rachunek kosztów określa się jako ogół czynności zmierzających do ustalenia w różnych przekrojach i zinterpretowania wyrażonej w pieniądzu, wysokości nakładów dokonanych w jednostce gospodarczej w określonym czasie i z określonym przeznaczeniem. Od rachunku kosztów oczekuje się wielu dokładnych i niezwłocznych informacji ułatwiających podejmowanie trafnych decyzji oraz umożliwiających prowadzenie racjonalnej działalności. Staje się on niezbędnym fundamentem rachunkowości zarządczej.

Informacje wynikające z rachunku kosztów są istotne nie tylko dla prowadzenia wewnętrznego rozrachunku i rozwiązywania problemów bieżących, ale stanowią też podstawę do podejmowania strategicznych decyzji perspektywicznych.

Elementami każdego rachunku kosztów są: dokumentacja, ewidencja, kalkulacja i rozliczanie tych kosztów.

Pojawienie się na rynku tańszych wyrobów i usług, oferowanych przez innych krajowych wytwórców lub importerów, skłania coraz częściej podmioty gospodarcze do pogłębienia przekrojów rachunku kosztów i poszukiwania optymalnych, a zarazem bardziej rozbudowanych modeli tego rachunku. Można mówić tu o systemach rachunku kosztów.

W literaturze coraz częściej występuje ich podział na tradycyjne i nowoczesne. Tradycyjne systemy rachunku kosztów to system rachunku kosztów pełnych, dokonujących podziału kosztów całkowitych na bezpośrednie i pośrednie oraz system rachunku kosztów zmiennych, stanowiący częściowy rachunek kosztów.

Podobne prace

Do góry