Ocena brak

Czym jest psychoanaliza , jak można ją traktować

Autor /Poldek Dodano /05.07.2011

Psychoanaliza to teoria zachowania człowieka, czyli teoria osobowości.

  • Jest to teoria zachowania człowieka w sobie właściwy sposób, opisująca jego życie psychiczne.

  • Jest to koncepcja powstawania zaburzeń psychicznych (w takim rozumieniu psychoanaliza jest przedmiotem psychologii klinicznej). Nie można zrozumieć zaburzeń bez wejścia w tę formę interpretacji . Kluczowe dla zrozumienia zaburzeń są mechanizmy obronne.

  • Może być traktowana jako koncepcja leczenia zaburzeń ( szczególnie zaburzenia neurotyczne, psychiczne, zaburzenia zachowania o charakterze lękowym i zaburzenia zakłóceń interpersonalnych.).Jest to pewien sposób myślenia kiedy trzeba dotrzeć do nieświadomości, przedświadomości lub podświadomości.

  • Jest to też koncepcja człowieka i kultury . Psychoanaliza i sposób myślenia psychoanalitycznego wchodzi do naszej mentalności. Nasze schematy myślenia są często w sposób nieświadomy nasycone schematami psychoanalitycznymi.

  • Są to ujęcia ukazane z pozycji tradycyjnych nurtów . Poza tym na psychoanalizę można patrzeć pod kątem specyficznych wewnętrznych form interpretacji .

Psychoanaliza jako teoria osobowości ma wiele nurtów, jednym z nich jest psychoanaliza klasyczna Zygmunta Freuda. Do klasyków zaliczamy również Junga i Adlera. Tworzą oni fundamenty współczesnej myśli psychoanalitycznej. Psychoanaliza Freuda jest często nazywana głębinową , jest to psychologia głębi.

Psychoanaliza Junga zwana jest analityczną , natomiast psychoanaliza Adlera zwana jest psychoanalizą indywidualną.

Freud zaczyna o myślenia ewolucyjno - fizykalnego, dalej wplata to w różne wymiary fizjologiczne. Freud w swoich poglądach bazował na myśleniu ewolucyjnym, teorii Darwina , poza tym był z wykształcenia lekarzem . Medycyna spowodowała że Freud chciał odejść od tego w czym tkwiła psychologia czyli od dualizmu. Chciał przezwyciężyć dualizm duszy i ciała , szukał interpretacji o jedności człowieka. Początkowo uważał że człowieka należy traktować jako istotę emocjonalną , ale stwierdził ze u podłoża emocji leży działanie a ściślej popęd. Dlatego teoria popędu tak silnie się u niego ujawnia. Oprócz medycznego podejścia do sprawy na myślenie Freuda miała wpływ jego judejska wiara. Jego filozofia id- ego- superego została wydobyta z Księgi Wyjścia.

Do góry