Ocena brak

Czym jest przemysł stoczniowy?

Autor /road Dodano /31.01.2012

Chociaż przemysł stoczniowy, podobnie jak sa­mochodowy, polega głównie na składaniu goto­wych elementów, wielkość tych elementów i wy­maganych powierzchni produkcyjnych pozwala na zaliczenie obu gałęzi do przemysłu ciężkiego. Przemysł stoczniowy jest jednym z ważniejszych, ponieważ w stoczniach powstają między innymi ogromne frachtowce, którymi transportuje się su­rowce naturalne i dobra przetworzone.

W 1938 r. polowa światowej produkcji przemysłu stoczniowego przypadała na cztery kraje - Wielką Brytanię, Niemcy, Norwegię i Szwecję. Obecnie największym producentem statków jest Japonia (43% tonażu wszystkich statków wybudowanych w 1990 r.). Drugim światowym liderem przemy­słu stoczniowego jest Korea Południowa, do któ­rej należy najdłuższy suchy dok na świecie.

Podobne prace

Do góry