Ocena brak

Czym jest przemysł petrochemiczny?

Autor /road Dodano /31.01.2012

Wydobycie i rafinację ropy naftowej również zali­cza się do przemysłu ciężkiego. Przemysł petro­chemiczny stał się zresztą w XX wieku jedną z najważniejszych gałęzi gospodarki narodowej w uprzemysłowionym świecie. Ropa naftowa stała się głównym paliwem (zastąpiła pod tym wzglę­dem węgiel) i jednym z ważniejszych surowców naturalnych wykorzystywanych przez inne gałęzie przemysłu.
Pewna część światowych zasobów ropy nafto­wej znajduje się w Europie i Stanach Zjednoczo­nych, a więc w tradycyjnie uprzemysłowionych państwach. Najbogatsze złoża znajdują się jednak w krajach rozwijających się na obszarze Bliskiego Wschodu, Ameryki Łacińskiej, Azji i Afryki.
Na początku ropa pochodząca z tych krajów była rafinowana w Europie i Ameryce Północnej, ale obecnie większość krajów wydobywających ropę posiada swoje własne rafinerie, przetwarzające znaczną część miejscowego wydobycia. Pochodne ropy naftowej zdominowały przemysł, dla które­go stanowią półprodukty do tak różnych artyku­łów, jak kauczuk syntetyczny, materiały wybu­chowe, plastik czy włókna syntetyczne.
Najwięcej rafinerii ropy naftowej powstaje na obszarach roponośnych, ale rozwój nowoczesnych sposobów transportu, takich jak rurociągi i supertankowce, pozwolił na powstawanie zakładów w miejscach znacznie oddalonych od rejonów wydobycia, na przykład w portach. Przykładem może być rafineria w Gdańsku.

Podobne prace

Do góry