Ocena brak

Czym jest Pogranicze

Autor /Abel Dodano /15.09.2011

Terytorium położone pomiędzy 2 regionami lub 2 obszarami państwa, gdzie ma miejsce przemieszanie etniczne lub narodowościowe, wynikające z bliskości przestrzennej.

Wg Kłoskowskiej jest to sąsiedztwo kultur narodowych wynikające z narodowej albo etnicznej mieszanej genealogii ludzi tam przebywających; z członkostwa innej grupy narodowościowej albo etnicznej na terytorium zdominowanym przez inną narodową kulturę, wynikającego z sytuacji emigracji, z indywidualnej konwersji narodowej, która polega na przejściu od jednego do drugiego samookreślenia narodowościowego, ale zmiana ta nie oznacza całkowitego zerwania ze swą pierwszą narodowością.

Rozróżniamy pogranicze w sensie:

  1. terytorialnym

  2. psychologicznym

  3. socjologicznym – oznacza identyfikację, ustalenie która z grup jest wewnętrzna, a która zewnętrzna, która jest własna, a która obca.

Podobne prace

Do góry