Ocena brak

Czym jest Mars?

Autor /Szaran Dodano /31.01.2012

Mars jest dużo mniejszy od Ziemi. Jego średnica wynosi jedynie 6794 km. Promień jego obrotu do­okoła Słońca ma średnio 228 min km, a pełny obieg po tej orbicie trwa 687 ziemskich dni. Na pierw­szy rzut oka Mars bardzo przypomina Ziemię. Na biegunach widoczne są lodowe czapy, jest atmos­fera, a obrót dookoła własnej osi jest niemal równy ziemskiej dobie. Oś Marsa jest nieco przesunięta, więc również tam istnieje coś takiego jak ziemskie pory roku. Wszystkie te podobieństwa pozwalały niegdyś przypuszczać, iż na Marsie może być rów­nież życie. Poza tym Mars ma też dwa księżyce - większy Fobos i mniejszy Deimos.
Temperatura na Marsie jest znacznie niższa niż na Ziemi. W okolicach równika jest najcieplej i czasami dochodzi ona do 0°C jednak na biegunach spada do -140°C w zimie. Atmosfera składa się głównie z dwutlenku węgla, a jej ciśnienie jest sto­krotnie niższe niż na Ziemi. Nie ma na Marsie wo­dy w stanie ciekłym. Są jedynie czapy lodowe na biegunach i śladowa wilgotność w powietrzu. Amerykańskie sondy typu Viking odkryły unoszą­ce się nad zagłębieniami obłoki mgły. Uczeni po­dejrzewają, że powstają one rano, kiedy pod wpływem słońca paruje wieczna zmarzlina. Po połu­dniu, kiedy słońce zachodzi, mgła opada w posta­ci mikroskopijnych kryształków lodu. Innym charakterystycznym elementem klimatu marsjańskiego są silne wiatry wiejące mimo cienkiej war­stwy atmosfery. Wiatr unosi z powierzchni czer­wony pył, dzięki czemu nawet niebo na Marsie ma różowawe zabarwienie.
Również powierzchnia Marsa usiana jest krate­rami, których część powstała w wyniku zderzeń z meteorami, a część jest efektem aktywności wulkanicznej planety. Na równiku, na wschód od krainy wielkich, wygasłych już wulkanów, wśród których najwyższy, Olimp, ma 25 kilometrów wy­sokości i 600 km średnicy, u podstawy znajdują się ogromne rozpadliny, zwane kanionami. Naj­większa z nich to tak zwana Dolina Marinerów ma prawie pięć tysięcy kilometrów długości i 120 kilo­metrów szerokości, a jej głębokość ocenia się na 3 do 6 kilometrów.

Podobne prace

Do góry