Ocena brak

Czym jest ludowa inicjatywa ustawodawcza?

Autor /Tolislaw Dodano /26.04.2012

 

Ludowa inicjatywa ustawodawcza także jest instytucją demokracji bezpośredniej. Polega ona na tym, że obywatele po zebraniu odpowiedniej liczby podpisów (np. w Polsce 100 000) mogą wnieść do parlamentu swój projekt ustawy. Uprawnienie to, choć niewątpliwie użyteczne, ma znacznie mniejszą siłę niż referendum.

Parlamentarzyści są co prawda zobowiązani do rozpatrzenia złożonego przez obywateli projektu, nie znaczy to jednak, że muszą go uchwalić czy choćby uwzględnić niektóre jego elementy w swoich własnych projektach. W dodatku zawsze mogą twierdzić, że nie ma podstaw, by uważać, że ludowa inicjatywa ustawodawcza istotnie wyraża wolę ludu - w końcu pod jej projektem podpisała się stosunkowo niewielka grupa obywateli.

Inaczej rzecz ma się z referendum, którego wynik z tego punktu widzenia bardzo trudno zanegować.

Podobne prace

Do góry