Ocena brak

Czym jest łączność kablowa?

Autor /Mers Dodano /31.01.2012

Milowym krokiem w rozwoju komu­nikacji było wynalezienie telegrafu. Dokonali tego w 1837 r. dwaj Anglicy - William Cook i Charles Wheatstone. W 1840 r. zdystansował ich wyna­lazkiem swego kodu Samuel Morse, natomiast 26 lat później Aleksander Graham Bell zrewolucjo­nizował sposób przekazywania informacji ustnej na odległość dzięki wynalezieniu telefonu. Od te­go momentu łączność kablowa pozwalała na nie­mal natychmiastowe przesyłanie informacji na bardzo dalekie odległości. Zaczęto masowo prze­ciągać kable, które wkrótce połączyły większość punktów na kuli ziemskiej, a odwieczne prze­szkody, w postaci gór. kanionów czy rzek. które Ziemia stawiała na drodze przewożącym informa­cje podróżnikom, nagle przestały spędzać ludziom sen z oczu. Kable przeciągnięto nawet przez wiel­kie oceany. Pierwszy kabel transatlantycki popro­wadzono w roku 1866.
Rewolucją w dziedzinie komunikacji okazało się wynalezienie w 1890 roku. przez Gugliemo Marconi, bezprzewodowej łączności radiowej.Od tego czasu do dziś. nad powierzchnią Ziemi góru­ją anteny i nadajniki służące do przekazywania elektromagnetycznych sygnałów radiowych.

Podobne prace

Do góry