Ocena brak

Czym jest kukurydza?

Autor /Roque Dodano /31.01.2012

Kukurydza to trzecia pod względem znaczenia gos­podarczego roślina zbożowa na świecie, I druga po pszenicy, jeśli chodzi o handel międzynarodowy.
Kukurydza pochodzi od dzikiej trawy, wciąż jeszcze porastającej okolice stolicy Meksyku. Pierwsze uprawy kukurydzy miejscowi Indianie zakładali już 5000 lat p.n.e. Około 200 roku n.e. uprawa kukurydzy upowszechniła się w innych częściach Ameryki. Podstawą wyżywienia stała się jednak dopiero między 800 a 1100 rokiem. Kiedy ludzie zdali sobie sprawę, że uprawa kukurydzy zapewnia więcej pokarmu niż uprawa jakiejkol­wiek innej rośliny, produkcja kukurydzy gwałtow­nie wzrosła. Ludzie mieli teraz więcej jedzenia, co doprowadziło do eksplozji demograficznej w Mek­syku i Ameryce Środkowej i rozwoju wielkich cywilizacji amerykańskich.
Do Europy kukurydza została sprowadzona na przełomie XV i XVI wieku, skąd szybko rozprze­strzeniła się na cały świat. Pozostaje podstawowym składnikiem diety w Ameryce Środkowej i Połud­niowej. Na przykład popularną meksykańską tortillę przygotowuje się raczej z mąki kukurydzianej niż pszennej. Kukurydza jest podstawą diety rów­nież w wielu krajach Afryki, gdzie z gotowanej kukurydzy przyrządza się danie przypominające owsiankę. Zawartość białka w kukurydzy jest jed­nak niska, dlatego spożywa się ją często z fasolą lub mięsem.
Kukurydza najlepiej rośnie w klimacie ciepłym i wilgotnym. Jest to roślina wrażliwa na wiosenne i jesienne przymrozki (potrzebuje co najmniej 140 dni wolnych od mrozu). Wysokie wymagania kli­matyczne powodują, że w Polsce możliwa jest je­dynie uprawa odmian wczesnych. Większość ku­kurydzy uprawianej w klimacie umiarkowanym przeznacza się na paszę dla zwierząt oraz surowiec dla przemysłu.

Podobne prace

Do góry