Ocena brak

Czym jest komunikacja transatlantycka?

Autor /Mers Dodano /31.01.2012

Nawet w przypadku łączności radiowej.ocean sta­nowił trudną do przejścia przeszkodę. Aby zmini­malizować odległość. Marconi ustawił swój nadaj­nik w Kornwalii. a odbierającą sygnały antenę w Nowej Funlandii w Kanadzie. Przy uwzględ­nieniu krzywizny Ziemi odległość pomiędzy na­dajnikiem i anteną wynosiła 2700 km. Najbliższe osady ludzkie na przeciwległych wybrzeżach Atlantyku dzieliła odległość 4000 km.
Od czasu wystrzelenia w roku 1957 pierwszego ^sztucznego satelity Sputnik I, w komunikacji rozpoczęła się era podboju kosmosu. W przestrzeni okołoziemskiej krążą setki satelitów zapewniających przekaz telewizyjny i radiowy oraz połącze­nia telefoniczne pomiędzy dowolnymi punktami na naszej planecie.
Nawet współcześnie kula ziemska ma wpływ na jakość komunikacji międzyludzkiej. Ruch sate­litów wokół Ziemi możliwy jest bowiem tylko dzięki jej sile grawitacji. Gdyby nie przyciąganie ziemskie, wystrzelone satelity uleciałyby bezpow­rotnie w przestrzeń kosmiczną, u łączność z nimi byłaby niemożliwa. Wszystkie one krążą w tym samym kierunku, w którym obraca się Ziemia. Na­leży przypuszczać, że w przyszłości, nowe środki przekazu i komunikacji również wykorzystywać będą właściwości planety, na której żyjemy.

■ Great Eastern to pierwszy na świecie linio­wiec transoceaniczny. Jego konstruktorem byt Isambard Kingdom Brunel. W 1858 r., kiedy został zwodowany, uważano go za naj­większy statek na świecie. Kolos ten o dłu­gości 211 m i wadze 19 tysięcy ton nie sprawdził się w trudnych warunkach sztor­mowych i szybko został wycofany z użycia. Mimo tego przejdzie on do historii jako sta­tek, który przeciągnął pierwszy telegraficzny kabel transoceaniczny przez Atlantyk.

Podobne prace

Do góry