Ocena brak

Czym jest klimat umiarkowany?

Autor /kas Dodano /31.01.2012

Strefa klimatu umiarkowanego jest bardzo zróż­nicowana. Obejmuje regiony, które cechują gorą­ce i suche lata (klimat śródziemnomorski), ciepłe i parne lata w rejonach podzwrotnikowych, np. w południowo - wschodnich obszarach Chin i Stanów Zjednoczonych, na stepach Ameryki Południowej, a także tereny nadmorskie z chłod­nymi latami, np. w środkowo - zachodniej Europie. Nad Morzem Śródziemnym średnia miesięczna temperatura miesięcy letnich rzadko przekracza 27°C. Zimy są chłodniejsze. W naj­zimniejszych miesiącach temperatura spada poni­żej 10°C. Roczne opady są niskie, pomiędzy 350 a 900 mm. Najwięcej deszczu spada w zimie. Drzewa rosną samotnie, w skarłowaciałych for­mach tworzą zarośla. Letnią suszę najlepiej zno­szą gaje oliwne.
Parne obszary podzwrotnikowe cechuje tem­peratura przybliżona do regionu śródziemnomor­skiego. Jednak roczne opady są wyższe w wyni­ku oddziaływania powietrza zwrotnikowego. Duża wilgotność powietrza sprawia, że letnie dni stają się nieznośnie parne. Zimy są przeważnie łagodne, od czasu do czasu występują niewielkie przymrozki. Wyjątek stanowią wschodnie Chiny, gdzie wiatry kontynentalne wywołują silny mróz.
Chłodny klimat umiarkowany występuje na te­renach nadmorskich, średnich szerokości geogra­ficznych, np. w zachodniej Europie, na Wyspach Brytyjskich, na zachodnim wybrzeżu Kanady, w południowym Chile i w Nowej Zelandii.

Średnia temperatura najcieplejszego miesiąca waha się od 15 do 20°C i spada w miarę oddala­nia się od wybrzeża, gdzie łagodzący wpływ morza jest coraz mniej odczuwalny. W zimie temperatury są nadspodziewanie wysokie w po­równaniu z terenami położonymi na tej samej szerokości geograficznej, ale daleko od morza. Miesięczne temperatury w zimie nie spadają po­niżej zera. Zdarza się jednak, że masy zimnego kontynentalnego lub polarnego powietrza wywo­łują kilkutygodniowe opady śniegu. Średnia ilość opadów jest bardzo różna: położone na wybrzeżu góry cechuje klimat bardzo wilgotny, niziny zaś potrafią być dość suche.
Obszary chłodnego klimatu umiarkowanego pokrywały niegdyś gęste lasy liściaste. Więk­szość z nich została wycięta, a na ich miejscu powstały gęsto zaludnione miasta.
Zimny klimat umiarkowany panuje w zachod­niej Rosji, gdzie lata są ciepłe, a zimy mroźne. Syberia i większa część północnej Kanady znajduje się pod wpływem klimatu podbiegunowego z krótkim, chłodnym latem i bardzo mroźną zimą. W ciągu roku jest tylko 150 dni, kiedy temperatu­ra rośnie powyżej zera. Tereny te pokrywają nie­przebyte lasy iglaste, zwane tajgą. Rosną tam drzewa, które są w stanie przetrwać długie, mroź­ne zimy. np. sosna, świerk, jodła i modrzew. z wyjątkiem modrzewi, drzewa iglaste są wiecz­nie zielone i zaczynają rosnąć w chwili nadejścia odwilży. Na podobnych szerokościach geogra­ficznych półkuli południowej nie ma stałego lądu, a co za tym idzie - tajgi.

Podobne prace

Do góry