Ocena brak

Czym jest Judaizm?

Autor /Lena Dodano /31.01.2012

Judaizm, religia Żydów, uważany jest za najstarszą z obecnie istniejących religii monoteistycznych. Za początek judaizmu, i równocześnie narodu ży­dowskiego, uznaje się moment, w którym Mojżesz zawarł przymierze z Bogiem i otrzymał tablice z przykazaniami. Religię, która jako pierwsza uczy­ła wiary w jednego Boga, wyznaje obecnie około 19 milionów ludzi.
Żydzi wierzą, że Mesjasz (zbawiciel) zstąpi na ziemię i wybawi ludzi od grzechu.

Podobne prace

Do góry